De Binnenronde - Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft samen met woonstichting Patrimonium en Tekton Projectontwikkeling het gebied aan de Binnenronde herontwikkeld. Dit gebied is gelegen in de buurt het Franse Gat en wordt begrensd door de Dr. Colijnstraat, de Dr. Slotemaker de Bruïneplein en de Klaas Katerstraat. Voor dit project hebben de drie partijen de handen ineen geslagen om de Binnenronde opnieuw in te richten. Met de herstructurering is de Binnenronde weer een buurt geworden waar het fijn wonen is. Naast de woningen zijn er ook twee supermarkten gekomen en de openbare ruimte is vernieuwd.

Ontwikkeling
Tekton heeft binnen dit project 19 grondgebonden rijwoningen, een school en een gemeentelijke gymzaal ontwikkeld.

> volgende pagina